Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2019, 57

Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 31.01.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 9 187 139 eurot, põhitegevuse kulud summas 9 092 734 eurot, investeerimistegevus summas -541 850 eurot, finantseerimistegevus summas -205 500 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Vallavalitsusele volituse andmine

  (1) Lubada vallavalitsusel võtta kasutusse ja lisada eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Lubada vallavalitsusel võtta 2019. aasta investeeringute finantseerimiseks laenu kuni 500 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json