Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 17

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 1

Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, moodustus 25.10.2017 Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lg 3 alusel on liitunud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 4¹ ja haldusmenetluse seaduse § 70 lg 1 alusel.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
1) Laekvere Vallavolikogu 21.12.2004 määrus nr 38 „Kohanime määramise kord;
2) Vinni Vallavolikogu 27.09.2007 määrus nr 24 „Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord“
3) Laekvere Vallavolikogu 24.05.2004 määrus nr 32 „Müügipileti hinna kehtestamine“
4) Laekvere Vallavolikogu 27.05.2003 määrus nr 8 „Reovee ja fekaalide käitluse eeskiri“
5) Laekvere Vallavolikogu 26.02.2013 määrus nr 55 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“;
6) Laekvere Vallavolikogu 29.12.2015 määrus nr 16 „Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json