Teksti suurus:

Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määruse nr 9 „Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus“ muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 18

Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määruse nr 9 „Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus“ muutmine

Vastu võetud 31.01.2020 nr 62
, rakendatakse alates 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja haldusmenetluse seaduse § 90 lg 2 alusel.

§ 1.   Muuta määruse § 2 lõiget 3 ning sõnastada see järgnevalt:

  „(3) Igale palgagrupile vastab palgavahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate ametikohtade palga miinimum- ja maksimummäära. Palga vahemikud on järgmised:
1)I palgagrupp: 590 -670 eurot;
2)II palgagrupp: 670 – 1000 eurot;
3)III palgagrupp: 800 – 1315 eurot;
4)IV palgagrupp: 1315 – 1950 eurot.“

§ 2.   Määrust rakendada tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.a

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json