Teksti suurus:

Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 „Ühissõidukipeatuste nimede määramine“ muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 25

Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 „Ühissõidukipeatuste nimede määramine“ muutmine

Vastu võetud 22.02.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 32 "Põlva valla kohanimede määramise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 "Ühissõidukipeatuste nimede määramine" lisas tehakse muudatused vastavalt lisale (Lisa nr 1).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavanem

Heiki Kolk
jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa 1 Ühissõidukipeatuste nimede määramine

/otsingu_soovitused.json