Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 36 „Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kord“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 30

Saue Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 36 „Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja ühistranspordiseaduse § 36 lõike 4 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 27.06.2018 määrust nr 36 "Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse saamise kord" muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahv 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
„10) ajutine liin – Saue Vallavalitsuse tellimusel töötav ühistranspordi liin mille liinilepingu pikkus ei ületa 12 kalendrikuud ning liinilepingu on vedajaga sõlminud Saue Vallavalitsus.“
  2) paragrahv 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Ajutisel liinil on sõit kõigile isikutele tasuta.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json