Teksti suurus:

Pöide Vallavolikogu 16. juuni 2016. a määruse nr 10 "Pöide valla soojusmajanduse arengukava kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 33

Pöide Vallavolikogu 16. juuni 2016. a määruse nr 10 "Pöide valla soojusmajanduse arengukava kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 31.01.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 37 lõike 3 punkti 2 ning Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Pöide Vallavolikogu 16. juuni 2016. a määruse nr 10 "Pöide valla soojusmajanduse arengukava kinnitamine" muutmine


Käesoleva määrusega täiendatakse Pöide Vallavolikogu 16. juuni 2016. a määruse nr 10 „Pöide valla soojusmajanduse arengukava kinnitamine“ lisa käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Rakendussäte


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa "Pöide valla soojusmajanduse arengukava (aastateks 2016-2026)" peatükile 4

/otsingu_soovitused.json