Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kastre valla tunnustamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 41

Kastre valla tunnustamise kord

Vastu võetud 26.11.2019 nr 91

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 14 lõike 1 ja Kastre valla põhimääruse § 10 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Kastre valla vapimärgi andmise, Kastre valla aasta sündmuse, Kastre valla aasta teo ja Kastre valla aasta vabakonna valimise korra.

§ 2.   Vapimärk

  (1) Vapimärgi kirjeldus:
  1) Vapimärk on valmistatud hõbedast.
  2) Hõbeda sisaldus on 92,5 protsenti.
  3) Vapimärgi mõõdud on 11,7 x 13,6 mm.
  4) Vapimärk on Kastre valla vapi kujuline.

  (2) Vapimärgi andmise alused:
  1) Kastre valla hõbedast vapimärk (edaspidi vapimärk) koos tänukirjaga antakse füüsilisele isikule silmapaistvate ja üldkasulike teenete eest ning isikutele, kes on pikka aega täitnud tööülesandeid Kastre valla huvides.

  (3) Vapimärgi taotlemine:
  1) Vapimärgi taotlusi on õigus esitada vallavolikogu esimehel, vallavanemal, vallavolikogu komisjonide esimeestel, vallavalitsuse liikmetel ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel.
  2) Taotlus esitatakse kirjalikult vallavalitsusele. Taotlus peab sisaldama andmeid vapimärgi kandidaadi kohta ja põhjendust tunnustamiseks.
  3) Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon teeb vapimärgi andmiseks ettepaneku vallavolikogule.

  (4) Vapimärgi andmine:
  1) Vapimärgi andmise kinnitab vallavolikogu oma otsusega.
  2) Vapimärgi koos tänukirjaga annab pidulikult kätte volikogu esimees.
  3) Vapimärk antakse füüsilisele isikule ainult üks kord.
  4) Vapimärk ei kuulu asendamisele.
  5) Vapimärgi saajate kohta peetakse arvestust vallavalitsuses.
  6) Vapimärk antakse ühel kalendriaastal kuni kolmele saajale.

  (5) Vapimärgi kandmine
  1) Vapimärki võib kanda isik, kellele see on antud.
  2) Vapimärki kantakse piduliku riietuse juures.
  3) Vapimärki kantakse vasakul pool rinnal riiklike teenetemärkide järel.

§ 3.   Kastre valla aasta sündmus

  Kastre valla aasta sündmuse valimine:
  1) Kastre valla aasta sündmuse taotlusi on õigus esitada kõigil eraisikutel ja organisatsioonidel.
  2) Arvesse lähevad möödunud kalendriaastal Kastre vallas toimunud sündmused.
  3) Laekunud taotlustest valib vallavalitsus välja kuni 20 sündmust, mis lähevad rahvahääletusele.
  4) Enim hääli saanud sündmuse korraldaja saab rahalise preemia ja tänukirja, mis antakse pidulikult üle.
  5) Rahalise preemia saaja kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

§ 4.   Kastre valla aasta tegu

  Kastre valla aasta teo valimine:
  1) Kastre valla aasta teo taotlusi on õigus esitada kõigil eraisikutel ja organisatsioonidel.
  2) Kastre valla aasta teo sooritajaks võib olla eraisik, inimgrupp või juriidiline isik.
  3) Arvesse lähevad möödunud kalendriaasta Kastre vallaga seotud teod.
  4) Laekunud taotlustest valib vallavalitsus välja kuni 20 tegu, mis lähevad rahvahääletusele.
  5) Enim hääli saanud teo korraldaja saab rahalise preemia ja tänukirja, mis antakse pidulikult üle.

§ 5.   Kastre valla aasta vabakond

  Kastre valla aasta vabakonna valimine:
  1) Kastre valla aasta vabakonnaks võib saada Kastre vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või kogukond.
  2) Kastre valla aasta vabakonna kandidaadi esitab vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon vallavalitsusele.
  3) Arvesse võetakse möödunud kalendriaasta tegevused.
  4) Valitud aasta vabakonna esindaja saab rahalise preemia ja tänukirja, mis antakse pidulikult üle.
  5) Rahalise preemia saaja kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 01.07.2011 määrus nr 4 „Haaslava valla vapimärgi ja tänukirja andmise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kastre Vallavolikogu 19.02.2019 määrus nr 73 „Kastre valla tunnustamise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json