Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 29 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 45

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 29 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrust nr 26 "Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" § 2 lõiget 1 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
  1) „üür kuni 14 (neliteist) eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json