Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määruse nr 115 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ täiendamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 46

Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määruse nr 115 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ täiendamine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Täiendada ja muuta määruse § 2 lõiget 8 järgmiselt:


„(8) Linnavolikogu alatiste komisjonide ja Seeniorite Nõukoja liikmetele, kes pole volikogu liikmed, makstakse komisjoni istungist osavõtu eest igakordset tasu 25 eurot.

§ 2.   Täiendada määruse § 2 lõiget 9 järgmiselt:


„(9) Käesolevas korras ettenähtud tasusid ei maksta linnavolikogu korralise puhkuse aja eest välja arvatud juhul, kui sel ajal toimuvad volikogu istungid või komisjonide koosolekud.“

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json