Teksti suurus:

Konguta valla 2013. aasta eelarve

Väljaandja:Konguta Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2013, 74

Konguta valla 2013. aasta eelarve

Vastu võetud 28.02.2013 nr 37

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.  Kinnitada Konguta valla 2013. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2013.

Jüri Šanin
vallavolikogu esimees

Lisa 2013 eelarve