Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 31

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 20.12.2007 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõige 1 ja 4 alusel

§ 1.  Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada Nõva vallaelanike registris oleva raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:
 1) isikliku abistaja teenus;
 2) eluruumi kohandamine tulenevalt puudest;
 3) transporditeenus;
 4) abivahendite soetamiseks;
 5) psühholoogi teenus;
 6) logopeedi teenus;
 7) muud puudega last ja nende peret toetavad ja arendavad teenused

 (2) Teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja või eestkostja esitab kirjaliku taotluse (lisa 1) vallavalitsusele.

§ 2.  Kasutamise korraldamine ja arvestuse pidamine

 (1) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Nõva vallavalitsus.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1.novembrist 2007.a.

Tõnu Osa
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

/otsingu_soovitused.json