Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vastse-Kuuste vallaasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2015, 19

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vastse-Kuuste vallaasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 27.02.2014 nr 5
RT IV, 06.03.2014, 32
jõustumine 09.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2015RT IV, 04.02.2015, 707.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ja Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määruse nr 179 “Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine” alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Vastse-Kuuste valla ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidivallaasutuste) funktsioneerimiseks vajalikud struktuurid ja teenistujate koosseisud.

§ 2.  Vallaasutuste struktuuri muutmine

  Teha seoses töö ümberkorraldamisega järgmine muudatus – koondada sotsiaalhooldaja ametikoht alates 2014. aasta 1. jaanuarist.

§ 3.  Vallaasutuste struktuur

 (1) Vastse-Kuuste Raamatukogu

Teenistuskoha nimetusKoht
Juhataja1,0
Raamatukoguhoidja1,0
Kokku2

 (2) Kiidjärve raamatukogu

Teenistuskoha nimetusKoht
Juhataja1,0
Kokku1,0

 (3) Vastse-Kuuste Kultuurimaja

Teenistuskoha nimetusKoht
Direktor1,0
Koristaja1,0
Kokku2

 (4) Lootvina Külakeskus

Teenistuskoha nimetusKoht
Perenaine1,0
Kokku1,0

 (5) Noorsootöö

Teenistuskoha nimetusKoht
Noortejuht1,0
Kokku1,0

 (6) Sporditegevus

Teenistuskoha nimetusKoht
Spordijuht1,0
Kokku1,0

 (7) Lasteaed Kaari

Teenistuskoha nimetusKoht
Direktor1,0
Lasteaiaõpetaja I järk1,0
Lasteaiaõpetaja II järk 5,0
Muusikaõpetaja 0,25
Lasteaiaõpetaja abi3,0
Koristaja-majahoidja1,0
Kokku11,25

 (8) [Kehtetu - RT IV, 04.02.2015, 7 - jõust. 07.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

§ 4.  Töötasu

 (1) Vallaasutuste juhtide töötasu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

 (2) Vallaasutuste töötajate töötasu kinnitab asutuse juht käskkirjaga.

 (3) Töötasud määratakse vastavalt vallaeelarves eraldatud palgafondile. Palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise ning täitmise eest vastutab asutuse juht.

§ 5.  Rakendussätted.

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrust rakendatakse 2014. aasta 1. jaanuarist.