Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2014 aastal

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2014 aastal - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 70

  Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2014 aastal

  Vastu võetud 17.12.2013 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36, avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 11 lõike 1 alusel ja lähtudes Rae Vallavalitsuse ettepanekust.

  § 1.   Kinnitada Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja jaotus põhigruppidesse 2014 aastal vastavalt lisale 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 17 septembri 2013 määruse nr 111 “Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2013. aastal” paragrahv 1.

  § 3.   Käesolev määrus jõustub 01.01.2014

  Agu Laius
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Ametiasutuste struktuur

  /otsingu_soovitused.json