ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine vee-ettevõtja AS ELVESO tegevuspiirkonnas

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine vee-ettevõtja AS ELVESO tegevuspiirkonnas - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 74

  Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine vee-ettevõtja AS ELVESO tegevuspiirkonnas

  Vastu võetud 08.10.2013 nr 36

  Lähtudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14, § 14¹ lõikest 1, § 14² lõikest 2, Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 15 kinnitatud Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrast, Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 määrusega nr 50 kinnitatud Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine ning võttes aluseks AS ELVESO 01. oktoobri 2013 taotluse nr 4-3/2136, reg. nr 8-10/7248, Rae Vallavalitsus määrab:

  § 1.   Kehtestada vee-ettevõtja AS ELVESO (registrikood 10096975) tegevuspiirkonnas Kuremäe tee, Jõekääru tee, Roostiku tee, Hundinuia tee ja Paislehe tee Patika külas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alljärgnevalt:

    (1) Tasu võetud vee eest 1,334 €/m³;

    (2) Tasu reovee kogumise ja ärajuhtimise eest 3,11 €/m³.

  § 2.   AS ELVESO on käibemaksukohuslane ja punktis 1 kehtestatud hindadele lisandub käibemaks.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 10. novembri 2009 määrus nr 30 "Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine vee-ettevõtja osaühing Krovitam tegevuspiirkonnas".

  § 4.   Avalikustada käesolev määrus 30 päeva enne hindade kehtima hakkamist maakonnalehes Harju Elu üks kord, valla ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  § 5.   Käesoleva määruse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse avalikustamisest.

  Mart Võrklaev
  Vallavanem

  Martin Minn
  Vallasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json