Teksti suurus:

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 täiendamine

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2015, 13

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 täiendamine

Vastu võetud 25.02.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 11ja 2 alusel.

§ 1.   Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 täiendamine

  Kinnitada «Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 täiendamine» vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

Lisa Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 täiendamine on kättesaadav Hanila valla veebilehel www.hanila.ee

/otsingu_soovitused.json