Teksti suurus:

Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 5

Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 40 lõike 6 alusel ja Lääne-Saare Vallavolikogu 21. juuni 2017. a määruse nr 7 „Lääne-Saare kogukonna põhimäärus“ § 3 lõike 6 alusel.

§ 1.   Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehe tasu

  (1) Osavallakogu esimehele makstakse osavallakogu tööst osavõtu ning osavallakogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest tasu 100 eurot kuus.

  (2) Kogukonnakogu esimehele makstakse kogukonnakogu tööst osavõtu ning kogukonnakogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest tasu 150 eurot kuus.

§ 2.   Osavallakogu ja kogukonnakogu liikme tasu

  (1) Osavallakogu liikmele makstakse tasu 20 eurot osavallakogu koosolekul osalemise eest.

  (2) Kogukonnakogu liikmele makstakse tasu 20 eurot kogukonnakogu koosolekul osalemise eest.

§ 3.   Tasu maksmise alus

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud tasu makstakse osavallakogu ning kogukonnakogu liikmele kuni kuuel koosolekul osalemise eest aastas.

  (2) Vastava valdkonna eest vastutav teenistuja esitab kord kvartalis rahandusteenistusele koondi osavallakogu ja kogukonnakogu esimeeste ning nende liikmete töö kohta.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõiget 1 ja § 2 lõiget 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. detsembrist 2017.

  (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Lääne-Saare Vallavolikogu 27. septembri 2017. a määrus nr 17 „Kogukonnakogu esimehe ja kogukonnakogu liikmetele tasu määramise ja maksmise kord“.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json