ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 7

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Vastu võetud 21.02.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 ning Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Ahja Vallavolikogu 19. detsembri 2012. a määrus nr 18 "Ahja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2012-2024" muudatuste kinnitamine";
  2) Mooste Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. a määrus nr 5 "Mooste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026";
  3) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 26. märtsi 2015. a määrus nr 4 "Vastse-Kuuste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015–2026";
  4) Laheda Vallavolikogu 11. oktoober 2016. a määrus nr 18 "Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027";
  5) Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 17 "Põlva valla ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

/otsingu_soovitused.json