HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Setomaa valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 9

Setomaa valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Vastu võetud 21.02.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Setomaa Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Setomaa valla haldusterritoorium.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Meremäe Vallavolikogu 19. 12.2012 määrus nr 31 „Meremäe valla lasteasutuste teeninduspiirkonna määramine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mikitamäe Vallavolikogu 22. 09.2011 määrus nr 22 „Mikitamäe Kooli teeninduspiirkonna kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json