Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 11

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
(1) Meremäe Vallavolikogu 13.06.2014 määrus nr 10 „Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.
(2) Mikitamäe Vallavolikogu 28.04.2011 määrus nr 19 „Õpilastranspordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json