Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 29

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 77
, rakendatakse alates 01.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Jõgeva Vallavolikogu 29. novembri 2018 määruse nr 63 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas" paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:


„(11) Erandkorras võib Jõgeva valla elanikule maksta matusetoetust matuse korraldamise kulude katmiseks, kui lahkunu ei olnud kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna ja tema eest ei ole võimalik saada matusetoetust ühestki teisest omavalitsusest.“

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. märtsist 2019.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json