Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Hüvituse, töötasu ja tasu määramine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 51

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hüvituse, töötasu ja tasu määramine

Vastu võetud 30.11.2017 nr 1
RT IV, 09.12.2017, 11
jõustumine 12.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2020RT IV, 06.03.2020, 2609.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktide 19, 21 ja 22 ja Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse nr 27 “Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 “Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine” § 1 alusel

§ 1.   Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe hüvitus

  Vallavolikogu esimehe hüvitus on 700 eurot kuus.

§ 2.   Põhja-Sakala vallavanema töötasu

  Vallavanema töötasu on 2800 eurot kuus.

§ 3.   Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme tasu

  (1) Vallavolikogu liikme tasu vallavolikogu tööst osavõtu eest on 40 eurot istung.
[RT IV, 06.03.2020, 26 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Paragrahvi lõiget 1 ei rakendata vallavolikogu esimehele.

§ 4.   Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise komisjoni esimehe ja liikme tasu

  (1) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehe tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 60 eurot koosolek.
[RT IV, 06.03.2020, 26 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Vallavolikogu alatise komisjoni liikme tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 40 eurot koosolek
[RT IV, 06.03.2020, 26 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 5.   Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikme tasu

  (1) Vallavalitsuse liikme tasu vallavalitsuse tööst osavõtu eest on 40 eurot istung.
[RT IV, 06.03.2020, 26 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Paragrahvi lõiget 1 ei rakendata vallavanemale ja Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui ametiasutuse ametnikule ja töötajale ning hallatava asutuse töötajale.

§ 6.   Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise komisjoni esimehe ja liikme tasu

  (1) Vallavalitsuse alatise komisjoni esimehe tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 60 eurot koosolek.
[RT IV, 06.03.2020, 26 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Vallavalitsuse alatiste komisjoni liikme tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 40 eurot koosolek.
[RT IV, 06.03.2020, 26 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (3) Paragrahvi lõikeid 1 ja 2 ei rakendata vallavanemale ja Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui ametiasutuse ametnikule ja töötajale ning hallatava asutuse töötajale.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning komisjonide esimeestele ja liikmetele makstakse tasu välja üks kord kvartalis.

  (2) Tasu arvestamiseks esitavad raamatupidamisele aruande vallasekretäri abi vallavolikogu liikmete, komisjonide esimehed komisjonide esimeeste ja liikmete ning vallasekretär vallavalitsuse liikmete töös osaluse kohta.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse vallavolikogu esimehe ja liikmete suhtes tagasiulatuvalt 21. oktoobrist 2017; vallavolikogu komisjonide esimeeste ja liikmete ning vallavanema ja vallavalitsuse liikmete suhtes nende volituste jõustumise päevast.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json