Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 75

  Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 04.03.2020 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 määruse nr 44 “Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord” § 7, § 8 lg 19 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Eraldada Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Eraldada Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarvest 14 832 eurot SA-le Narva-Jõesuu Hooldekodu osutatava üldhooldusteenuse eest täisealistele klientidele, kes olid paigutatud eelnimetatud hooldekodusse enne 1993 aastat.

  § 4.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2020. aasta investeeringute kava vastavalt lisale nr 3.

  § 5.   Kinnitada kaasava eelarve suurus 30 000 eurot.

  § 6.   Kinnitada reservfondi suurus 50 000 eurot.

  § 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aare Objartel
  linnavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  Lisa Lisa 3

  /otsingu_soovitused.json