Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016-2025

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 3

Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016-2025

Vastu võetud 23.03.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Põlva Vallavolikogu 13. augusti 2014. a määruse nr 1-2/36 "Arengukava koostamise ja menetlemise kord" § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava vastu võtmine

  Võtta vastu Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 25. novembri 2010. a määrus nr 33 "Põlva valla terviseprofiili kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json