Teksti suurus:

Kohtla Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 15

Kohtla Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 29.03.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 183 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kohtla Vallavolikogu 20.05.2015 määruse nr 21 "Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine " muutmine

  Kohtla Vallavolikogu 20.05.2015 määruse nr 21 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ preambulat muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel ja vallavolikogu sotsiaal-ja kultuurikomisjoni ettepanekul“ .

§ 2.  Kohtla Vallavolikogu 18.12.2007 määruse nr 26 " Riigi rahastava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord Kohtla vallas " muutmine

  Kohtla Vallavolikogu 18.12.2007 määruse nr 26 „ Riigi rahastava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord Kohtla vallas“ preambulat muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: “Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel“.

§ 3.  Kohtla Vallavolikogu 28.10.2010 määruse nr 12 "Lapsehoiuteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord " muutmine

  Kohtla Vallavolikogu 28.10.2010 määruse nr 12 „Lapsehoiuteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord“ preambulat muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel“.

§ 4.  Kohtla Vallavolikogu 19.02.2008 määruse nr 30 "Kohtla valla eelarvest sotsiaalteenuste taotlemise, määramise ja sotsiaalteenuste eest maksmise tingimused ja kord " muutmine

  Kohtla Vallavolikogu 19.02.2008 määruse nr 30 „Kohtla valla eelarvest sotsiaalteenuste taotlemise, määramise ja sotsiaalteenuste eest maksmise tingimused ja kord“ preambulat muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „ Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel“.

§ 5.  Kohtla Vallavolikogu 12.02.2007 määruse nr 16 "Kohtla valla koduteenuste osutamise tingimused ja kord" muutmine

  Kohtla Vallavolikogu 12.02.2007 määruse nr 16 „Kohtla valla koduteenuste osutamise tingimused ja kord“ preambulat muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel“.

§ 6.  Kohtla Vallavolikogu 12.02.2007 määruse nr 15 " Kohtla Vallavalitsuse poolt üldhooldekodudesse suunamise kord " muutmine

  Kohtla Vallavolikogu 12.02.2007 määruse nr 15 Kohtla Vallavalitsuse poolt üldhooldekodudesse suunamise kord“ preambulat muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel“.

§ 7.  Kohtla Vallavolikogu 04.06.2008 määruse nr 39 " Kohtla valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord " muutmine

  Kohtla Vallavolikogu 04.08.2008 määruse nr 39 „Kohtla valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ preambulat muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel ning arvestades võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatut“.

§ 8.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse 1.aprillist 2016.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Rossman
Volikogu esimees