ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 54

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 29.03.2016 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Maardu linnas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetav sotsiaalselt põhjendatud norm

  Toimetuleku määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm.

§ 3.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Üür kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta kuus;

  (2) Korteri haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,50 eurot ühe m2 kohta kuus;

  (3) Korteri renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ühe m2 kohta kuus;

  (4) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus olenemata kütmisviisist (kaugküte, väikekatlad, ahi, pliit) ja kütuseliigist (puit, elekter, vedelkütus, gaas) kuni 3 eurot ühe m2 kohta kuus;

  (5) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus:
  1) kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

  (6) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
  1) kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

  (7) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu:
  1) kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

  (8) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus:
  1) kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

  (9) Maamaksukulud kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus.

  (10) Hoonekindlustuse kulu kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus.

  (11) Olmejäätmete veotasu:
  1) kuni 5,20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 3,20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 30.06.2015 määrus nr 37 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.04.2016.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json