ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2017, 16

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 28.03.2017 nr 7
Rakendatakse alates 01.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad Keila linnas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme tegelikud kulud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

  (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 2.   Eluruumi normpind

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind, milleks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

  (2) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind.

  (3) Eluruumis üksinda elavale pensionärile võib normpinnaks arvestada kuni 51 m2. Kui eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on:
  1) üür kuni 7 eurot/ m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot/m2kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro/m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 12 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot/m2 kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot/ m2 kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,15 eurot/m2 kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 3,5 eurot pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2017.

  (2) Keila Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määrus nr 4 “Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json