HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude ja pillirendi kinnitamine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 14

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude ja pillirendi kinnitamine

Vastu võetud 28.03.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Tapa Vallavolikogu 26. märts 2015 määruse nr 41,,Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ § 29 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Õppetasu

  Kinnitada Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasud ühe õpilase kohta järgnevalt:
  1) muusikaosakonna põhiõppe õppesuund 28 eurot kuus;
  2) muusikaosakonna huviõppe õppesuund kaks erialatundi nädalas 28 eurot kuus;
  3) muusikaosakonna huviõppe õppesuund üks erialatund nädalas 25 eurot kuus;
  4) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund üks eriala nädalas 30 eurot kuus;
  5) muusikaosakonna lisa-aasta, kui õpilane jätkab samal erialal 25 eurot kuus;
  6) muusikaosakonna lisapilli õpetus (ühe pilli kohta) 10 eurot kuus;
  7) muusikaosakonna eelkool 15 eurot kuus;
  8) muusikaosakonna täiskasvanuõpe (üks 45 minutiline tund nädalas) 45 eurot kuus;
  9) kunstiosakond kaks tundi nädalas 20 eurot kuus;
  10) kunstiosakond üks tund nädalas 15 eurot kuus.

§ 2.   Pillirent

  Kinnitada Tapa Muusika- ja Kunstikooli pillide renditasu järgnevalt:
  1) pillirent Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilasele 5 eurot kuus;
  2) pillirent teisele koolile või õpilasele, kes ei õpi Tapa Muusika- ja Kunstikoolis 15 eurot kuus.

§ 3.   Õppetasu maksmine ja vabastamine

  (1) Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel.

  (2) Õppetasust vabastatakse õpilase seaduslik esindaja alates perekonna kolmandast lapsest tingimusel, et sellest perekonnast vähemalt kolm last õpivad Tapa Muusika- ja Kunstikoolis.

§ 4.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 28. mai 2015 määrus nr 44,,Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine“.

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2018.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json