ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 18

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 28.03.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja 61 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad Tapa vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluasemekuludena arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta, ja lisaks 15m2 perekonna kohta või
  2) normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  3) eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel on järgmised:
  1) üür– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 1,00 eurot 1 m2kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 1,28 eurot 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 1,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 5 m3 vastavalt kehtestatud hinnakirjale;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 4 eurot 1 m2 kohta kuus
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus– tegelik kulu kaugküttega või mitte-kaugküttega eluruumis, kuid mitte rohkem kui 4 eurot 1 m2 kohta kuus ning kaugkütteta eluruumis vastavalt tegelikule kulule, kuid mitte rohkem kui 350 eurot aastas. Kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 30,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 11,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse 1-2 elaniku kohta tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 2 ballooni maksumus aastas ning 3 ja enama elaniku kohta mitte rohkem kui 4 ballooni maksumus aastas. Kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 0,10 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 0,13 eurot 1 m2 kohta kuu
  11) olmejäätmete veo tasu– tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 3,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 2,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus
  12) muud ühekordsed eluasemekulud, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimeste tervisele või elule – kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

  (2) Eluasemekulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

  (3) Juhul, kui kütte ostmise kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Tapa Vallavolikogu 28.05.2015 nr 45 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“;
  2) Tamsalu Vallavolikogu 24.05.2017 nr 8 määruse „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1.aprillist 2018.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json