HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse osalustasu piirmäära kinnitamine

Väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse osalustasu piirmäära kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 54

Väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse osalustasu piirmäära kinnitamine

Vastu võetud 02.04.2018 nr 7

Määrus antakse Nõo Vallavolikogu 15.03.2018 määruse nr 9 ”Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda” § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.  Osalustasu piirmäära kinnitamine

  Kinnitada väljapoole Nõo valda makstava huvitegevuse rahastamisel piirmäära suuruseks kakssada (200 €) eurot ühe huvitegevuses osaleja kohta aastas, s.o ükssada (100 €) eurot poolaastas.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2018. aastal.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json