Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Maa hindamise seaduses ja maareformi seaduses ning selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustes sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 56

Maa hindamise seaduses ja maareformi seaduses ning selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustes sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 28.03.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra“ punkti 6 ja Vabariigi Valitsuse 06.11.1996 määrusega nr 267 kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korra“ punkti 13¹ alusel.

§ 1.   Maa hindamise seaduses sätestatud ülesannete lahendamise delegeerimine

  Delegeerida Mustvee Vallavalitsuse maakorraldajatele maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud ülesande lahendamine.

§ 2.   Maareformi seaduses ja selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustes sätestatud ülesannete lahendamise delegeerimine

  (1) Delegeerida Mustvee Vallavalitsusele maareformi seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamine.

  (2) Delegeerida Mustvee Vallavalitsuse maakorraldajatele järgmiste ülesannete lahendamine:
  1) Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra“ punktis 7 sätestatud ülesande lahendamine;
  2) Vabariigi Valitsuse 06.11.1996 määrusega nr 267 kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korra“ punktis 13¹ sätestatud ülesande lahendamine;
  3) Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 9 lõikes 1 sätestatud ülesande lahendamine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. märtsist 2018.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json