HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019 – 2025 kinnitamine

Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019 – 2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2019, 4

  Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019 – 2025 kinnitamine

  Vastu võetud 27.03.2019 nr 63

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ning Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 1 alusel.

  § 1.   Arengukava kinnitamine

    Kinnitada Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019 – 2025 (lisatud).

  § 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

    Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 17.08.2016 määrus nr 118 „Viljandi valla hariduse arengukava“.

  § 3.   Määruse jõustumine

    Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viljandi valla hariduse arengukava 2019-2025

  Lisa 1 Haridusasutused ja noortekeskused Viljandi vallas

  Lisa 2 Hetkeolukorra analüüs koond

  Lisa 3 Haridusasutuste statistika

  Lisa 4 Viljandi valla hariduse arengukava tegevuste kava 2019-2025

  /otsingu_soovitused.json