Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2021, 6

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ja rakendatud meetmetest ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4, erakooliseaduse § 22 lõike 11, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 21 lg 1 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Lapsehoiuteenust kasutavale lapse vanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist vastavalt tegelikele kuludele kuni summas 71,25 eurot täiskalendrikuu kohta alates 11. märtsist kuni 30. aprillini 2021. “;

§ 2. 

  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määrust nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ täiendatakse §-ga 15järgmises sõnastuses:

§ 153. Õppemaksu tasumise toetus

(1) Toetada eralasteasutustes käivate laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel vastavalt tegelikele kuludele kuni summas 71,25 eurot täiskalendrikuu kohta alates 11. märtsist kuni 30. aprillini 2021.

(2) Eralasteasutustes käivate laste vanematel esitada toetuse saamiseks Tallinna Haridusametile 31. juuliks 2021 (k.a) taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.“;

§ 3. 

  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrust nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ täiendatakse §-ga 5järgmises sõnastuses:

§ 52. Rakendussäte

Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest proportsionaalselt lasteaiateenuse kasutamisega alates 11. märtsist kuni 30. aprillini 2021.“;

§ 4. 

  Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017 määrust nr 15 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel“ täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Toitlustamine distantsõppe ajal

Distantsõppe ajal võimaldatakse õpilastele koolilõuna asendusena maksimaalselt kord nädalas toidupakk.“;

§ 5.  Huvihariduse tasu

  Munitsipaalhuvikoolide huvitegevuse teenuse saajad on tasu maksmisest vabastatud 1. märtsist kuni 30. aprillini 2021.

Helve Särgava
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json