Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2021, 10

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses: „(22) Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel Vabariigi Valitsuse poolt COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmete ja piirangute kehtimise perioodil 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021. a võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ning tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 11. märtsist 2021. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json