Teksti suurus:

Järva Vallavalitsuse 10. juuni 2020 määruse nr 4 „Järva valla taotluste vastuvõtmise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2021, 29

Järva Vallavalitsuse 10. juuni 2020 määruse nr 4 „Järva valla taotluste vastuvõtmise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1 ja § 435 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 ja Järva Vallavolikogu 30.01.2020 otsuse nr 5 „Järva Vallavalitsuse volitamine“ alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Järva Vallavalitsuse 10. juuni 2020 määruse nr 4 „Järva valla taotluste vastuvõtmise ja menetlemise andmekogu ja põhimäärus“ lisa “Andmekogusse kantavate andmete nimekiri“ muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arto Saar
Vallavanem

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

Lisa Andmekogusse kantavate andmete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json