Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2021, 31

Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 5
, rakendatakse alates 11.03.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ning § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

  „(12) Perioodil 11.03-11.04.2021 kohaldatakse korra § 2 lõigetes 1-13 märgitud tasu maksmise kohustust proportsionaalselt lapse lasteaias käidud päevade arvule."

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11. märtsist 2021.

Vytautas Martinonis
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json