Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 määruse nr 16 „Käru Põhikooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2022, 3

Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 määruse nr 16 „Käru Põhikooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 30.03.2022 nr 4
jõustumine 01.09.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 93 lõike 3 alusel.

§ 1.Käru Põhikooli põhimääruse muutmine
Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 määrust nr 16 „Käru Põhikooli põhimäärus“ (RT IV, 05.11.2019, 31) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 7 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Kool-lasteaias omandatakse alusharidust ja statsionaarses õppes põhiharidust.“;
2) määruse § 7 lõige 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Kool-lasteaias toimub õpe I–II põhikooli kooliastmel.“;
3) määruse § 20 lõige 4 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(4) Esimese õpilasesinduse moodustavad 4.–6. klassi õpilased.“.
§ 2.Määruse jõustumine
Määrus on jõus 1. septembrist 2022.

Maarja Brause
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json