HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2014, 22

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 24.04.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 2 punktis 4 kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees