HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ruusa Põhikooli arengukava 2011-2020

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2014, 58

Ruusa Põhikooli arengukava 2011-2020

Vastu võetud 23.08.2011 nr 4
jõustumine 01.09.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2007. a määruse nr 6 § 39 lõigete 3 ja 4 alusel

§ 1.   Ruusa Põhikooli arengukava 2011-2020 kehtestamine

  Kehtestada Ruusa Põhikooli arengukava 2011-2020 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2011.

Teet Helm
vallavanem

Kalle Laht
vallasekretär

Lisa Ruusa Põhikooli arengukava 2011-2020

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json