HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viimsi Keskkooli arengukava 2015-2018 kinnitamine

Viimsi Keskkooli arengukava 2015-2018 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2015, 16

  Viimsi Keskkooli arengukava 2015-2018 kinnitamine

  Vastu võetud 23.04.2015 nr 12
  jõustumine 10.05.2015

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viimsi Keskkooli arengukava 2015-2018 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 10.05.2015. a.

  Jan Trei
  vallavanem

  Kristi Tomingas
  vallasekretär

  Lisa Viimsi Keskkooli arengukava 2015-2018

  /otsingu_soovitused.json