HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Loksa Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2017, 3

Loksa Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Vastu võetud 04.05.2017 nr 2

Võttes aluseks põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67, Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 7 lg 10 alusel.

§ 1.   Kinnitada Loksa Gümnaasiumi arengukava aastani 2020 vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa Gümnaasiumi arengukava 2016/2017-2019/2020

/otsingu_soovitused.json