Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2020, 9

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.04.2020 nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruses nr 34 "Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord" tehakse järgmine muudatus:
paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(2) Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill. Linnavalitsus võib pikendada taotluste esitamise tähtaega.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json