Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 21.09.2017 määruse nr 152 „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2020, 10

Kose Vallavolikogu 21.09.2017 määruse nr 152 „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 82

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada Kose Vallavolikogu 21.09.2017 määrus nr 152 „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json