ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021–2032

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2021, 19

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021–2032

Vastu võetud 27.04.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021–2032“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 28.08.2018 määrus nr 24 “Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018–2029”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Niilo
volikogu esimees

Lisa Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032

Lisa Kaartidega saab tutvuda Rõuge valla kodulehel

/otsingu_soovitused.json