Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 23.03.2017. a määruse nr 2 „Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2021, 25

Narva Linnavolikogu 23.03.2017. a määruse nr 2 „Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8 ja § 31 lg 2 punkti 4 alusel


Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muudetakse Narva Linnavolikogu 23.03.2017. a määrust nr 2 „Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine“, täiendades § 1 lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Sõidupiletihind linnapiiri ületavatel liinidel nr 34, 36, 37, 38, 39 ja 41 moodustab 0,00 eurot ajavahemikul 30.04. - 31.05.2021.".

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 30.04.2021. a.

§ 3.   Määrus kehtib kuni 31.05.2021. a.

§ 31.   Vahendid sõidusoodustuse katmiseks näha ette Narva linna 2021.aasta eelarve muutmisel (reservfondi vahendamise arvelt ja vahendite suunamisel sõidusoodustuse katmiseks).

§ 4.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json