Teksti suurus:

Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2013
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2013, 5

Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 27.05.2013 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrusega nr 36 kinnitatud Tallinna linna 2013. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

 
  1) lisa 1 „Koondeelarve" muudetakse vastavalt lisale 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve" asendatakse lisaga 4;
  5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 5;
  6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos" asendatakse lisaga 6;
  7) lisa 7 „Eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi" muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.   Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna veebilehel Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-7 Tallinna linna 2013. aasta esimene lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json