HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.09.2015
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2013, 23

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.03.2011 nr 314
jõustumine 26.03.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Elukohajärgne munitsipaalkool

  (1) Elukohajärgne põhikool on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel määratav statsionaarset õpet võimaldav munitsipaalkool, mille kaudu Narva linn tagab Narva linnas elavale lapsele võimaluse omandada põhiharidust.

  (2) Koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linna haldusterritooriumil, määratakse elukohajärgset munitsipaalkooli sõltuvalt tema elukoha aadressilt (lisa 1).

  (3) Narva linna haldusterritooriumil Eesti rahvastikuregistri andmetel elavale ja eesti õppekeeles õppida soovivale koolikohustuslikule isikule loob põhihariduse omandamiseks tingimused Narva Eesti Gümnaasium.

  (4) Munitsipaalkool, mis ei ole koolikohustuslikule isikule elukohajärgne, loob põhihariduse omandamiseks tingimused, kui selles koolis õpib sama pere teine laps.

  (5) Munitsipaalkool, mis ei ole koolikohustuslikule isikule elukohajärgne, arvestab koolis vabade kohtade olemasolul vanemate soove.

  (6) Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnal on õigus määrata lapsele elukohajärgne munitsipaalkool, kui käesolevas määruses kehtestatud tingimuste alusel ei ole võimalik määrata lapse elukohajärgset munitsipaalkooli.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Aadressid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json