Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimemääraja ja koha-aadressi määraja pädevuse delegeerimine ja kohanime määramise eelnõude avalikustamine

Kohanimemääraja ja koha-aadressi määraja pädevuse delegeerimine ja kohanime määramise eelnõude avalikustamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 10

Kohanimemääraja ja koha-aadressi määraja pädevuse delegeerimine ja kohanime määramise eelnõude avalikustamine

Vastu võetud 29.05.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 ja „Kohanimeseaduse“ § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.  Pädevuse delegeerimine

  Delegeerida Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kohaliku omavalitsuse pädevusse antud:
 1) „Kohanimeseaduse“ § 5 lõike 1 punktis 3, lõigetes 4 ja 51, § 6 lõigetes 3, 6, 7 ja 9 sätestatud ülesanded;
 2) „Ruumiandmete seaduse1“ § 54 lõikes 1 ja § 61 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesanded.

§ 2.  Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu seaduses sätestatud juhtudel ja tähtaja jooksul enne kohanime määramise otsustamist valla veebilehel ja vallamaja infostendil.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 29. septembri 2011. aasta määrus nr 10 „Kohanimemääraja pädevuse delegeerimine ja kohanimede määramise avalikustamine“.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees