ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 11

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine

Vastu võetud 29.05.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Pädevuse delegeerimine

  Delegeerida Saue Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse pädevusse antud „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 4 lõikes 11, § 6 lõikes 2, § 7 lõikes 2, § 142 lõigetes 2, 3, 4, 5, 7, 8 ja 9 sätestatud ülesanded ja otsustusõigus.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees