Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanime muutmine Pirita linnaosas

Tänavanime muutmine Pirita linnaosas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 19

  Tänavanime muutmine Pirita linnaosas

  Vastu võetud 28.05.2014 nr 47

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 2 ja lg 6, § 13 lg 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Merivälja Aedlinna Seltsi ettepanekust taastada Aia tee ajalooline nimekuju ja vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

  § 1.   Muuta Pirita linnaosas Merivälja asumis paikneva Aiatee tänava nimi Aia teeks (tänava skeem lisas).

  § 2.   Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu 2. juuli 1987 otsuse „Tallinna tänavate osaline korrastamine ja ümbernimetamine" lisa 2 „Lenini- ja Mererajoonis ümbernimetatavad korduvate nimedega tänavanimed" punkt 2, millega nimetati Aia tee ümber Aiatee tänavaks.

  § 3.   Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 31. juuliks 2014.

  § 4.   Tallinna Linnaplaneerimise Ametil korraldada Aiatee tänava aadresside muutmine.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa   Aia tee skeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json