Rahandus ja eelarveMajandusaasta aruanne

Teksti suurus:

Viljandi linna 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Viljandi linna 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2014, 30

  Viljandi linna 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

  Vastu võetud 29.05.2014 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11, Viljandi Linnavolikogu 31.08.2011 määruse nr 83 ,,Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" § 19 lõike 4 alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni ettepanekut.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2013. aasta majandusaasta aruanne (lisatud) koosseisus:

    (1) 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab konsolideeritud bilansi mahuks seisuga 31.12.2013. a 42 400 000 eurot;

    (2) 2013. aasta eelarve täitmise aruanne kogumahuga 19 440 000 eurot;

    (3) 2013. aasta tegevusaruanne;

    (4) 2013. aasta reservfondi eraldamine 159 000 eurot;

    (5) vabade vahendite jääk eelarveaasta lõpuks summas 1 045 000 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Randel Länts
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna 2013. aasta konsolideerimisgrupi majanduaasta aruanne

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json